Om Big Picture

Big picture as er et reklame- og kommunikasjonsbyrå som tilbyr helhetlige løsninger for små og mellomstore bedrifter og offentlige foretak.

Vi har spesialisert oss på å levere tjenester innen strategi og markedsføring, grafisk kommunikasjon og tjenestedesign, foto og mediatjenester.

Det viktigste i vårt arbeid

…er å se det store bildet, og ut fra det legge en strategi og sette oss mål. Vi liker å bygge vårt arbeid på den gode, velfunderte idéen. Vår erfaring er at om vi begynner i riktig ende, vil resultatet stå seg bedre, koste mindre og ha lengre varighet.

Vårt fagområde

…strekker seg fra salg av eiendom og kapitalvarer, via markedskommunikasjon innen reiseliv og kultur til informasjons- og holdningskampanjer i offentlig regi.

Ta kontakt

Hvis du også ser behovet for å begynne i riktig ende, så avtal et møte med Big picture.