fbpx

Kostrådene i praksis

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, avdeling folkehelse ønsket å fornye sine informasjonshefter om kosthold og ernæring, med fokus på eldre og mennesker under rehabilitering.

Resultatet ble brosjyrene «Kostrådene i praksis» og «Mat og rehabilitering». Brosjyrene er utformet med utgangspunkt i den universelle utformingen av brosjyrer som produseres med kommunen og fylkeskommunen som avsender.

Vi ønsket å legge vekt på at mat skal være hyggelig, og har derfor laget et hefte med sterke, fine farger og bilder som skal vekke appetitten. Med hensyn til at noen mottakere har redusert syn, har vi fokusert på god lesbarhet, stor tekst og gode kontraster. Vi har gjort kostrådene mer spiselige for en gruppe som ofte sliter med dårlig matlyst, og har illustrert dem med symboler og bilder slik at de er lettere å forstå seg på, og ikke minst å følge.

Klient: Bodø kommune og Nordland fylkeskommune
Webside: www.nfk.no
Dato: 2019
Tjenester: grafisk design