Visuell profil og skiltprosjekt for BIG

BIG (Bodø Innovation Gate) er et av Nord-Norges mest moderne forretningsbygg. Vi i fikk oppdrag å lage en passende visuell identitet og skilte bygget – både utendørs og innendørs.

Den visuelle identiteten er basert på BIGs arkitektoniske uttrykk og de utfordringene som byggets begrensede flater for skilting førte med seg.

Tjenester: visuell identitet, skilprosjektering

Ferdig utvendig skilting av BIG.
BIG - Logo og foliering.
BIG - Skilting.
BIG - Visuell profil
Utvendig skilting – sett fra veien.